top of page

Референт за набавки

Job Location

On site

Published By

Type of Job

Full time

Published Date

18 July 2023 at 10:00:00

About the job

За оваа работна позиција бараме личност која е комуникативна, динамична и доверлива, која ќе учествува во планирањето, спроведувањето и известувањето за активностите на набавки. Потребно е познавање на англиски јазик. Претходно искуство во набавки ќе се смета за предност.

КЛУЧНИ ОДГОВОРНОСТИ


· Е одговорен/на за своите артикли за набавка

· Спроведува процес на избор на добавувач за артиклите за кои ќе биде одговорен

· Креира нарачки до добавувачите (ПО) и нивно следење

· Во комуникација со добавувачите го одразува идентитетот на компанијата

· Изготвува анализи и извештаи

· Спроведува други административни активности на барање на раководителот за набавки


КЛУЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ


· Етички вредности – Се придржува до основните вредности и верувања и се однесува согласно

· Решавање Проблеми – Ги анализира проблемите за да најде решение

· Интегритет и Доверба – Доверлив, директен и коректен

· Функционални/технички вештини – Поседува вештини за ефективно работење и постигнување на високи резултати

· Смиреност – Смирено работење под притисок и при соочување со неочекувани работи

· Организираност – Поставува приоритети, прави распоред за работа, следи напредок кон целите, и е во тек со детали/информации/активности


ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ, ЗНАЕЊА И ПРЕТХОДНИ РАБОТНИ ИСКУСТВА


· Високо образование во делот на економските науки

· Претходно искуство во набавки ќе се смета за предност

· Добро познавање на англискиот јазик, пишување и говорење

· Добро познавање Microsoft Excel и Word

bottom of page