top of page
3S7A6584.jpg

COVID-19

Рудникот Саса продолжува да работи без прекини во производството и продажбата и во услови на пандемија предизвикана од Ковид-19.


Сепак, со зголемувањето на бројот на позитивни случаи на Ковид-19 во Северна Македонија, САСА презеде значителен број на чекори со цел да обезбеди континуирано добро здравје на членовите на својот тим, вклучувајќи и:


•    Формирање Координативно тело за Ковид-19
•    Работа од дома за сите работни позиции за кои тоа е возможно 
•    Прекин на сите интернационални патувања освен неопходните
•    Прекин на сите посети во рудникот освен неопходните (со одобрение од генералниот директор)
•    Идентификација и следење на членовите на тимот кои се најранливи на Ковид-19
•    Обезбедување лична заштитна опрема за Ковид-19 за вработените и изведувачите
•    Дистрибуција на лична заштитна опрема за Ковид-19 на членовите на заедницата
•    Детален преглед на сите деловни активности за да се осигура дека одржувањето растојание се запазува при работењето за време на пандемијата
•    Промени во тестирањето за присуство на алкохол во организамот заради одржување растојание
•    Промени во мензата и организираниот превоз за вработените за да се обезбеди одржување на потребното растојание
•    Зајакнување на релевантните владини насоки и зголемување намерките за хигиена
•    Издадено упатство за вработените да останат дома доколку имаат какви било потенцијални симптоми на Ковид-19
•    Барање вработените да ја мерат својата телесна температура пред да дојдат на работа и проверка на телесната температура на влезната капија на рудникот

Преглед на критичните нивоа на залихи за поддршка на производството во случај на прекини во снабдувањето

 


Благосостојбата на нашите вработени и соработници останува наш главен приоритет и во овој период.

50.000 ЕВРА

Донација на Министерството за Здравство

35.000 + ЕВРА

Вредна опрема донирана на регионалните болници

3.500+  МАСКИ

Донација на локалната заедница и институции

ХРАНА ВРЕДНА НАД 10.000 ЕВРА

Донирана на семејства од ранливи категории

All Videos

All Videos

All Videos
Search video...
All Categories
All Categories
News & Politics
Мерки за заштита од COVID-19

Мерки за заштита од COVID-19

00:52
Play Video
Како се пренесува КОВИД - 19 и како да се заштитите

Како се пренесува КОВИД - 19 и како да се заштитите

01:34
Play Video
bottom of page